• PM3O

  Netwerken

  Weten wat er speelt en weten wie daarbij belangrijke spelers zijn en daar de verbinding tussen leggen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau oftewel bij visievorming, bij opstellen van actieprogramma's en bij d...

 • PM3O

  Duurzaam ontwikkelen

  Bedenken, plannen, ontwikkelen, beheren, nieuwe ideeën, plannen, ontwikkelen, beheren, et cetera. Een duurzaam proces in dubbel opzicht: niet alleen dat het gebied een lang leven beschoren is, maar ook dat de kwaliteit ...

  Lees meer over duurzaam
 • PM3O

  Samen groeien

  Besluiten om een nieuw gebied te ontwikkelen is één, in samenspraak de ontwikkeling en het beheer ter hand nemen is twee. Met onze aanpak lukt het om betrokkenheid te creëren en te behouden. Zo groeien gemeente én on...

  Lees meer
PM3O - Omgevingsmanagement

PM3 Omgevingsmanagement

PM3 Omgevingsmanagement is gespecialiseerd in ontwikkeling en beheer van de fysieke omgeving, met de nadruk op bedrijventerreinen. Voor ons is omgevingsmanagement afstemming tussen alle belanghebbenden in alle fasen van ontwikkeling en beheer van een gebied. Omgevingsmanagement begint bij visie en planvorming, momenteel dé achtergrond van de meeste omgevingsmanagers. Wij zetten dit door in uitvoering en beheer. Met de ervaringen uit het beheer geven we weer input aan nieuwe ontwikkelingen. En zo is de cirkel weer rond.

 

Realisatie: Beter Bekend - Elburg